Bez kategorii

Dlaczego burmistrzowie Lubawki i Kamiennej Góry nie prowadzą nadzoru właścicielskiego nad Sanikomem ? Czy nie widzą, że pieniądze wyciekają choćby przez źle prowadzone przetargi ?

Jeden z Czytelników dokładnie opisał jak doprowadzono Sanikom do nieuzasadnionego wydatku blisko 70 tysięcy złotych.

Na stronie Sanikom Sp…z o.o. w Lubawce można znaleźć ogłaszane przetargi, dotyczące kolejnych zakupów pojazdów-śmieciarek : 1.) Z dnia 20 maja 2022r. – jeden pojazd.   2.) Z dnia 31 października 2022r. – dwa pojazdy. Przetargi wygrała ta sama firma , to jest Skania Polska S.A. ,Stara Wieś, 05-830 Nadarzyn, pomimo że na rynku istnieje wiele firm oferujących śmieciarki wysokiej klasy. Czy zapisy w specyfikacjach przetargowych były robione pod ściśle określony typ śmieciarki ,który oferuje określona firma ? W przetargu z dnia 31 października ( rozstrzygnięcie 07.11.2022r.), na zakup jednej ze śmieciarek ofertę wystawiła konkurencyjna firma , oferując niższą cenę od zaoferowanej przez Skania Polska S.A. . Oferta ta została jednak odrzucona z uwagi , że oferta z Nadarzyna określiła termin dostawy pojazdu w ciągu czterech tygodni, a oferent z Włocławka w ciągu sześciu tygodni. Specyfikacja przetargowa określała, że 60 punktów stanowi cena a 40 punktów termin dostawy.

Czy nie można było z wyprzedzeniem zaplanować  terminu dostawy na przykład w ciągu 2 miesięcy  ?  Załączam kopię otwarcia ofert oraz kopię Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Różnica w cenie zakupu wynosiła 67.148,00 zł . Czy różnica dwóch tygodni dotycząca terminu dostawy pojazdu była warta utraty przez Sanikom na zakupie kwoty 67.148,00 zł ? Czy wszystkie te specyfikacje przetargowe nie mogły być robione pod z góry określonego oferenta ? Uważam, że trudno się oprzeć takiemu wrażeniu.  Natrafiłem jeszcze na jeden (dawniejszy z dnia 25.03.2021r.) zakup w ramach przetargu przez firmę Sanikom Sp.zo.o, a mianowicie ciągnika siodłowego, w którym to przetargu wystartował tylko jeden oferent, to jest również Skania Polska S.A. ,Stara Wieś, 05-930 Nadarzyn.

Jeżeli Gmina Lubawka jest zamieszkała przez 10 tysięcy mieszkańców ( 10.000 mieszkańców  x 34 złote od osoby x 12 miesięcy to daje kwotę około 4 milionów złotych ) to rocznie z ich kieszeni władze wyciągają około 4 milionów złotych. Czy tak duże pieniądze nie zasługują na rozsądne ich wydawanie i kontrolowanie jak są wydawane ? Czy burmistrzowie przeprowadzą kontrolę właścicielską nad wydawaniem pieniędzy w takich przetargach ?

Czy wkrótce władze Lubawki wystąpią o podwyższenia opłat na 40 złotych od osoby ?