Bez kategorii

Czy to na polecenie ratusza przestępcy zrywają plakaty komitetu referendalnego i naklejają na nie plakaty sygnowane znakiem stowarzyszenia utworzonego przez zastępcę Antoniewskiego ?

Powyżej widzimy plakaty komitetu referendalnego, a poniżej plakaty stowarzyszenia, które dopuściło się przestępstwa.

Jak widzimy stowarzyszenie utworzone przez zastępcę Antoniewskiego przygotowało plakaty opatrzone znakiem ich stowarzyszenia,  którymi zakleili plakaty referendalne rozklejone na słupach w Lubawce.

Swoim postępowaniem złamali prawo ponieważ ustawa o referendum wyraźnie stwierdza:

Art. 33.

Wszelkie plakaty, hasła lub ulotki dotyczące referendum, które zawierają wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą, bądź stwierdzające, przez kogo są rozplakatowane, podlegają ochronie prawnej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w czasie trwania kampanii wyborczej wszelkie materiały wyborcze zawierające oznaczenia komitetu wyborczego, od którego pochodzą, podlegają prawnej ochronie. Ochrona prawna materiałów wyborczych to zakaz ich niszczenia, usuwania, zamalowywania itp. pod groźba kary. Niszczenie materiałów wyborczych jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny.

Wysokość grzywny ustalana jest przez Sąd i może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Jeżeli komitet wyborczy oszacuje swoje straty na kwotę przekraczającą 500 złotych, to zgodnie z kodeksem karnym, grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

„Art. 67. § 1. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową lub organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny” –  ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń

Pretorianom zastępcy Antoniewskiego trudno było zrywać mocno  przyklejone plakaty, postanowili więc pozaklejać plakaty referendalne choć te są prawem chronione.

Tak więc na wszystkich słupach zakleili plakaty referendalne.

Ale jak widać poniżej ich bezprawna i partacka robota została przez siły natury ośmieszona  i padający deszcz i silny wiatr źle przyklejone plakaty zrywał i na wierzch ponownie wyglądały plakaty referendalne.

Zawiadomienie o złamaniu prawa przez to stowarzyszenie i ustalenie sprawców wraz z ich ukaraniem będzie we wniosku do policji o ściganie sprawców tego przestępstwa.