Bez kategorii

Czy to jakieś fatum ciąży nad lubawskim ratuszem, czy to po prostu zwykła nieudolność w zarządzaniu ? Na stronie internetowej urzędu ciągle czytamy, że urządzane są nowe konkursy na stanowiska urzędnicze. Dlaczego tylu urzędników ucieka, gdy są ponoć tak dobre warunki płacowe i wspaniała atmosfera w pracy ? Z drugiej strony, dlaczego wykonawcy różnych robót omijają ratusz i ciągle czytamy o unieważnianiu przetargów z powodu braku ofert na podjęcie się wykonania tych prac ?

Chodu, byle jak najdalej od takiej szefowej !!!

 Zapowiadany remont parku „Watra” w Lubawce obrasta już w legendę. Trudno jest zliczyć ile kosztowały już gminnego podatnika pomysły burmistrz Kocemby na temat tego parku. Pomału z miesiąca na miesiąc okazuje się, że koszty tworzenia różnych koncepcji, opracowań, projektów pochłaniają coraz więcej pieniędzy, a tych zaczyna już brakować na wykonanie samych prac.

Powyżej widzimy projekt fontanny o średnicy 8 metrów, zastanawiające dlaczego nie 20 metrów? Ta fontanna miała kosztować 160 tysięcy, to taka 20 metrowa kosztowała by co najmniej pół miliona, ile można byłoby przyciąć na takiej fontannie ?

Ale proszę spokojnie, fontanna nie będzie już  robiona, bowiem papierologia wygrała z budową i zabrakło znowu pieniędzy na tą fontannę, a obecna rada miejska nie jest skłonna dać tyle pieniędzy co dawała burmistrzowi poprzednia.

Wystarczy spojrzeć na zaplanowany zakres prac przy tym parkowym stawie, rozmach prac jak za czasów Gierka, nawet komuś się ubzdurało wykonanie plaży przy tym stawie.

Plaża przy takim stawie, który nie posiada dobrego źródła zasilania w wodę. Która matka by dopuściła do tego, żeby jej dziecko z plaży weszło do tej wody. Przecież woda dopływająca do tego stawu pochodzi ze ścieków, wystarczy przejść się wzdłuż kanału, który zasila ten staw. Było już tak, że na powierzchni stawu pływały ropopochodne związki, które zostały spłukane z ulicy i parkingu koło biedronki.

Pisałem już dwukrotnie na ten temat i ostatecznie zrezygnowano i z plaży i z fontanny, ale i tak, na tak okrojony zakres prac, wydanie na te prace setek tysięcy złotych zakrawa na kpinę. Oto poniżej jest plan, jak miałby wyglądać staw po remoncie.

Zorganizowano kolejny przetarg na wykonanie tych prac, ale z takim projektem i z takim inwestorem, po raz kolejny nikt nie chciał się zmierzyć, tym bardziej, że wszelkie prace miały być zakończone w czerwcu, bowiem upływa wtedy termin do zagospodarowania dotacji. Po raz kolejny nikt nie złożył oferty na wykonanie tych prac, wobec tego po raz kolejny możemy przeczytać:

 

Lubawka, 26.03.2019 r.

IGKiP.4.271.17.2019

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

„ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ – PARK WATRA W LUBAWCE”

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej – Park Watra w Lubawce” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy.

UZASADNIENIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej – Park Watra w Lubawce” zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
/-/ EWA KOCEMBA

 

A wystarczyło, te pieniądze przeznaczyć na wykonanie amfiteatru koło basenu miejskiego i byłoby z pożytkiem dla mieszkańców i dotacja wykorzystana, a tak trzeba będzie zwrócić ją jako nie wykorzystaną i nie będzie nic w parku zrobione i Lubawka nie będzie miała za te pieniądze amfiteatru, mogącego być wykorzystanym do organizacji szeregu imprez.

Widać jak na dłoni, że mamy słabego zarządzającego w Lubawce .

 hk
28.03.19