Bez kategorii

Czy ścieżka rowerowa nad zalewem Bukówka stanie się kolejnym pośmiewiskiem z takich działań burmistrz Kocemby ?

W radiu Wrocław ukazała się informacja, że nad zalewem Witka będą budować  ścieżki rowerowe.

 Dookoła zbiornika Witka powstają drogi rowerowe

Piotr Słowiński, GN

fot. Piotr Słowiński

Połączą czeskie Černousy z gminami Zgorzelec, Sulików i Zawidów. To wszystko za 2,5 miliona złotych. Z tych pieniędzy zostaną wybudowane i oznakowane nie tylko nowe drogi dla rowerów prowadzące dookoła sztucznego jeziora, ale też miejsca wypoczynku, plaża molo i dwupoziomowy taras.

Pozazdrościliśmy Niemcom ścieżek rowerowych nad Berzdorfer See, czyli zalaną kopalnią i budujemy własne drogi rowerowe dookoła zbiornika Witka. Liderem projektu jest gmina Zgorzelec, a dołączyły: Zawidów, Sulików i czeskie Černousy. Projekt Witka-Smeda, czyli rowerowe, turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego pochłonie prawie 2,5 miliona złotych, z czego prawie 2 miliony, bo 465 tysięcy euro, pochodzi z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

– Trasa wraz z małą infrastrukturą ma uatrakcyjnić okolice zbiornika na Witce – mówi wójt Sulikowa, Robert Starzyński: 

Właściciel zapory, czyli PGE, nie przewiduje na razie możliwości przejazdu przez nią na rowerach. W sumie w ramach projektu powstanie kilkadziesiąt kilometrów tras, miejsca odpoczynku, dwupoziomowy taras i molo oraz plaża w Spytkowie. Termin zakończenia prac to wiosna przyszłego roku, ale same trasy rowerowe będą gotowe jeszcze przed najbliższymi wakacjami.
– Budowa dwupoziomowego tarasu nad wodą się nieco opóźni – mówi Mirek Celuch z Centrum Rekreacji i Turystyki w Radomierzycach:
Wyznaczenie ścieżki nad wodą, dookoła zbiornika nie jest na Witce możliwe, bo niektóre działki są po prostu prywatne, ale trasa rowerowa na Witce także będzie prowadzić do wody.

Prawie 2 mln zł na dofinansowanie projektu Witka-Smeda

Za dwa lata czeska Smeda, a polska Witka stanie się turystyczną atrakcją. Wokół zbiornika powstaną ścieżki rowerowe oraz trakty pieszo-rowerowe. Będzie także dwupoziomowy taras widokowo-rekreacyjny i molo.

W poniedziałek (8 października) Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj w obecności partnerów projektu Burmistrza Miasta Zawidów Roberta Łężnego, Wójta Gminy Sulików Roberta Starzyńskiego oraz Burmistrza Gminy Černousy Miroslava Richtera podpisał umowę na dofinansowanie projektu “Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Kwota dofinansowania wynosi 465 246,61 euro, natomiast wartość całego projektu 634 578,96 euro.

Samorządy wspólnie pozyskały środki zewnętrze na zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego Witka w Niedowie. Wszystkim partnerom zależy na tym, aby wykorzystać walory rekreacyjne zbiornika oraz jego otoczenia dla celów turystycznych. W pierwszym etapie inwestycja dotyczyć będzie głównie budowy ścieżek rowerowych wokół zalewu wraz z ich oznakowaniem i budową małej infrastruktury.

Gmina Zgorzelec planuje wykonać odnowienie istniejącego i nowego oznakowania szlaku i ścieżki rowerowej oraz budowę obiektu budowlanego składającego się z dwupoziomowego tarasu widokowo-rekreacyjnego oraz molo oraz elementy małej architektury.

Gmina Sulików wybuduje na odcinku 2,5 km asfaltowy szlak rowerowy wraz z oznaczeniem trasy w kierunku Zalewu Witka. Projekt szlaku wyznaczono w sposób umożliwiający jego kontynuację przez gminy sąsiadujące na pograniczu polsko-czeskim.

Miasto Zawidów planuje budowę ścieżki rowerowej – nowe czesko-polskie połączenie dla rowerzystów ze ścieżką rowerową tworzoną przez Gminę Černousy.

Gmina Černousy stworzy ścieżkę rowerową – nowe czesko-polskie połączenie dla rowerzystów ze ścieżką rowerową tworzoną przez Miasto Zawidów. Oznakowanie szlaku pieszo-rowerowego po drogach w celu utworzenia pętli dla rowerzystów.

Wszystkie zadania określone w projekcie będą realizowane wspólnie oraz będą merytorycznie i czasowo ze sobą powiązane. Prace rozpoczną się w przyszłym roku. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się do końca marca 2020.

Ścieżka pieszo-rowerowa w Zawidowie. Miasto ogłosiło przetarg

We wtorek, 12 marca br. Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na Ostróżnie, który powstanie w ramach projektu unijnego pn. „Witka-Smeda – turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego – etap I” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Projekt „Witka Smeda” wszedł w kolejną fazę realizacji tj. przetargów na roboty budowlane. We wtorek Zawidów, jako jeden z partnerów projektu, ogłosił przetarg na swoją cześć w projekcie tj. przebudowę ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na Ostróżnie wraz z jego oznakowaniem i wykonaniem na trasie miejsca odpoczynku.

W ramach robót budowalnych wykonawca przebuduje nawierzchnię drogi, wymieni podbudowę, wykona odwodnienie, oznaczy trasę i wykona miejsce odpoczynku.

Zawidowski ciąg pieszo-rowerowy zaprowadzi turystę do czeskiej gminy Černousy, kolejnego partnera w projekcie. U partnera czeskiego poza trasą rowerową przygotowana zostanie także infrastruktura turystyczna na małym zbiorniku wodnym.

Ścieżka w Zawidowie i Černousach to odcinki jednej dużej trasy rowerowej zbudowanej na kształt pętli i prowadzącej wzdłuż zbiornika Witka w Niedowie. Do marca 2020 roku ma powstać, poza trasą turystyczną (pętlą), punkt widokowy, molo i mnóstwo innych atrakcji, które pozwolą mieszkańcom przygranicznych gmin czerpać radość z aktywnej rekreacji. W realizację projektu zaangażowane są 4 samorządy: Gmina Wiejska Zgorzelec – partner widący w projekcie, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Wiejska Sulików i czeskie Černousy.

Ze swej strony chciałbym dodać, że te fundusze pochodzą z tego samego źródła co i otrzymała Lubawka, czyli dotacja jest z Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Pytam więc, dlaczego tam będą budować ścieżki rowerowe wykonane z nawierzchnią asfaltową, a u nas z nawierzchnią najgorszej jakości, czyli szutrową, do tego tylko szerokie na 1,5 metra ?

Moim zdaniem widać tam rządzą ludzie z wyższym ilorazem inteligencji i przewidują co może się stać z taką szutrową nawierzchnią po zimowej akcji odśnieżania, albo po ulewnych deszczach. Czas zweryfikować dokumentację i dokonać stosownych zmian, aby nawierzchnia spełniała standardy europejskie, ale nie te wschodnie.

 

hk
28.05.19