Bez kategorii

Czy radni Rady Miejskiej w Lubawce znów dadzą się ograć burmistrzowi, uchwalając przygotowaną uchwałę budżetową na rok 2020 bez skreślenia wpisanych tam punktów pozwalających burmistrzowi na stosowaniu samowoli ?

Ponownie w uchwale budżetowej na rok 2020 pokazały się punkty, które po ich przyjęciu przez radnych w uchwale budżetowej pozwolą burmistrzowi na samowolne dysponowanie pieniędzmi bez dalszej zgody radnych.

Jak widać ponownie przygotowano w uchwale budżetowej § 14, który pozwala burmistrzowi na zaciąganie kredytu i dowolne dysponowanie kwotą miliona złotych. Czy to jest dobre rozwiązanie ? Być może przy gospodarnym burmistrzu nie stanowiło by to niebezpieczeństwa, ale na lubawskie warunki umożliwi to wydatkowanie kwoty miliona złotych bez zgody radnych i nie będzie wiadomo na co te pieniądze będą przeznaczone.

Także  §15 i jego punkty 2 i 3 rodzą wiele niejasności, ponieważ pozwalają burmistrzowi na lawirowanie pieniędzmi z inwestycji z przesuwaniem ich na inne cele, także bez zgody i wiedzy radnych, a to już może powodować wiele patologii w finansach gminnych. I nawet nie chodzi tu o obecną burmistrz, ale także każdego kto będzie na tym stanowisku.

Nie wolno jest pozwalać, aby burmistrz dysponował nieograniczoną i samowolną możliwością dysponowania bez zgody radnych pieniędzmi budżetowymi. Już i tak ten projekt budżetu jest tak niejasny i zagmatwany, że można przypuszczać, że ukryto wiele wydatków na które rada nie powinna wyrazić swej zgody.

Dawniej i także gdzie indziej budżety rozpisane są w formie opisowej, gdzie każdy wydatek jest wyraźnie opisany. Projekt w Lubawce ponownie jest w formie tabel i cyferek, gdzie nie wiadomo tak naprawdę na co będą wydawane nasze pieniądze. Jeżeli radni uchwalą w takiej formie ten budżet, to zrobimy radnym wyrywkowy sprawdzian z wiadomości na temat poszczególnych cyfrowych pozycji, to może się okazać, że ośmieszą się, bo głosują na coś o czym nie mają pojęcia, czy jak im gminna władza każe.

Osobną sprawa jest przeznaczanie pieniędzy na tzw. siłownie zewnętrzne.

Powszechny pęd do stawiania takich siłowni spowodowany jest tym, że decydujący czy proponujący je nie mają pojęcia na co wydać pieniądze, więc decydują się na takie siłownie. Nikt nie bierze pod uwagę tego, ze na tych siłowniach nie zobaczysz nawet psa z kulawą nogą, a co dopiero ćwiczących.

Czas, aby zacząć myśleć na co wydać pieniądze pochodzące z naszych podatków, a nie bezmyślnie trwonić na takie mało używane sprzęty.