Bez kategorii

Czy radni Lubawki udają niemądrych, czy może nie muszą udawać ? Dlaczego zatem zamiast przeznaczyć pieniądze na gabinet rehabilitacyjny dla mieszkańców gminy Lubawka, to prawie 300 tysięcy złotych przeznaczyli na nieczynny dom senior+ ? Czy takich radnych „dietobiorców” mamy nadal utrzymywać z naszych podatków ?

Bukówka. Środa 13 stycznia 2021 roku. Dom seniora+. Jak widać pracownik gospodarczy przyjechał odśnieżył i pojechał. Zero pensjonariuszy. Zero pracowników.

Gdy rozpoczynano działalność to burmistrz zatrudniła tam trzy swoje koleżanki, oczywiście na pełne etaty z pensjami po 4 i 5 tysięcy złotych, do tego trzeba doliczyć pozostałe koszty zatrudnienia. Zajęcie w tym przybytku nepotyzmu otrzymały także: pielęgniarka, psycholog, rehabilitant, pracownik fizyczny( wszystkie dane pochodzą z list płac).

W 2017 roku budynek świetlicy zabrany społeczności Bukówki, został poddany obowiązkowemu remontowi ponieważ umowa przewidywała, że dopłata z ministerstwa na remont przysługuje w wysokości 300 tysięcy złotych (na remont około 220 tysięcy złotych + 80 tysięcy na wyposażenie). Gmina miała dopłacić 75 tysięcy złotych.

Oczywiście jak to bywa z inwestycjami prowadzonymi przez burmistrz Kocembę, tych 375 tysięcy złotych było za mało i ostatecznie wydano około pół miliona złotych z dużą dopłatą ze strony gminy, a co, kto zabroni bogatej gminie dołożyć do takiego przedsięwzięcia kolejne około 200 tysięcy złotych ?

Remont i wyposażanie tego seniora+ musiano zakończyć do końca 2017 roku i przez kolejne 3 lata prowadzić w nim działalność, czyli do końca 2020 roku. Gdyby zakończono działalność przed końcem grudnia 2020 roku trzeba byłoby zwrócić te 300 tysięcy złotych.

Oczywiście nigdy nie znaleziono 20 emerytów, aby z placówki korzystało dwadzieścia wymaganych osób, ale za to zatrudnienie zwiększono i zamiast jednego pełnego etatu burmistrz ustanowiła dla swoich koleżanek trzy etaty. To dlatego koszty działalności w pierwszym roku wyniosły blisko 400 tysięcy złotych, a dotacja z ministerstwa była jedynie w wysokości około 70 tysięcy rocznie. A więc co roku gmina dopłaca ze swojego budżetu około 300 tysięcy złotych.

Po otrzymaniu dotacji 300 tysięcy złotych w 2017 roku i utrzymaniu przez 3 lata tego domu, zakończenie projektu nastąpiło z końcem grudnia 2020 roku i teraz należy pilnie złożyć zgodnie z punktem 7 regulaminu dokumentację do końcowego rozliczenia. Trzeba ich przypilnować  bo oni mogą to przegapić i te 300 tysięcy przyjdzie zwracać do ministerstwa. Tak na marginesie to każdy może przeczytać powyżej punkt 6, gdzie zapisano, że po to wyposażono tam kuchnię, aby emeryci sami przygotowywali sobie posiłki, tymczasem zamawiano dla nich gotowe posiłki z restauracji bo nie było komu przypilnować gotowania.

Powyżej widzimy budynek przychodni przy ulicy Kościuszki w Lubawce, na dole w przyziemiu widoczne są nie wykorzystane pomieszczenia, które dyrektor tej placówki planował przeznaczyć na aptekę. Stoją puste. Podpowiadałem radnym, że to w tych pomieszczeniach można urządzić gabinet rehabilitacyjny dla mieszkańców gminy Lubawka.

Zamknąć niepotrzebny senior+ i te zaoszczędzone 277 tysięcy złotych przeznaczyć na ten gabinet( 77 tysięcy na pensję dla rehabilitantki i 200 tysięcy na zakup wyposażenia, które teraz używane, ale z atestami można kupić za pół ceny).

W październiku 2020 roku skierowałem pismo z taką propozycją do przewodniczącego rady, ale jak widać układy z burmistrz w jakie są uwikłani radni Lubawki są zbyt mocne, aby radni zrobili coś dla mieszkańców, najwidoczniej zaspakajanie potrzeb burmistrz i jej akolitów jest nadrzędnym celem radnych i nie mają oni zamiaru robić czegokolwiek dla dobra mieszkańców.

Czy dla 12 emerytów w seniorze+ mamy wydawać rocznie około 300 tysięcy złotych, a tysiące mieszkańców gminy Lubawka mają cierpieć z powodu braku rehabilitacji ?

Ciekawe za ile te miernoty się sprzedały, że zagłosowali za utrzymaniem nieczynnego seniora+ zamiast podjąć decyzję o otwarciu gabinetu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy ?