Bez kategorii

Czy podczas taktycznej nieobecności burmistrz Kocemby, radnym w grudniu zostanie przedstawiony do zatwierdzenia projekt uchwały o likwidacji Szkoły Podstawowej w Miszkowicach ? Czy oszczędność 3 milionów złotych ( 2 koszty utrzymania szkoły plus 1 milion na inwestycje) będzie argumentem do zlikwidowania tej szkoły ?

Coraz częściej w gminnej przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że w ramach oszczędności gmina nosi się z zamiarem zamknięcia Szkoły Podstawowej w Miszkowicach. Wielu powtarza, że wstrzymanie inwestycji w budynku szkoły może świadczyć o tym, że jakieś ruchy wokół tej szkoły się odbywają.

Teraz od dwóch dni słyszy się plotkę, że burmistrz taktycznie uciekła na chorobowe, aby w tym czasie zastępca zapoczątkował proces likwidacji tej szkoły. Osobiście w to nie wierzę, bowiem w mojej ocenie ten zastępca nie jest w stanie cokolwiek dobrze wykonać, no z wyjątkiem tego, że wyłudził tyle pieniędzy z gminnej kasy i nie chce ich oddać.

Przecież likwidacja takiej szkoły musi przebiega w dwóch etapach:

Etap pierwszy to podjęcie przez radę gminy zamiaru likwidacji szkoły oraz poinformowanie rodziców dzieci uczęszczających do takiej szkoły o zamiarze jej likwidacji, a także uzyskanie opinii kuratora oświaty, co do takiego przedsięwzięcia.

Etap drugi to podjęcie przez radę gminy uchwały o likwidacji szkoły.

Uchwała w sprawie likwidacji szkoły powinna być podjęta najpóźniej do końca lutego danego roku, czyli na 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły. Po podjęciu takiej uchwały organ prowadzący, obowiązany jest zawiadomić o zamiarze jej likwidacji rodziców uczniów oraz kuratora oświaty.

Czynność zawiadomienia o zamiarze likwidacji, jako czynność materialno-techniczna, pośrednio wywołuje skutki prawne, gdyż jej prawidłowe dokonanie jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia całej procedury likwidacyjnej szkoły.

Wiele samorządów likwiduje szkoły które mają wysokie koszty utrzymania a małą liczbę uczniów. Nie jest to czymś szczególnym, lecz dochodząc do takich decyzji rozmawia się ze wszystkimi stronami, których dotyczy taka likwidacja. Ostatnio burmistrz Lwówka Śląskiego przedstawiła radnym projekt likwidacji jedne ze szkół i rozmawiają jak to przeprowadzić, aby odbyło się bez komplikacji.

Czy i u nas w razie takiej reorganizacji nie powinno rozmawiać się ze wszystkimi zainteresowanymi, a nie po cichu przemycać takie informacje ?