Bez kategorii

Czy po odebraniu mieszkańcom Bukówki ich świetlicy, burmistrz Kocemba utworzyła tam nepotyzm + zamiast senior + ? Czy gminę Lubawka stać jest dopłacać do każdego emeryta z tego seniora + 2,5 tysiąca złotych miesięcznie ?

Burmistrz Kocemba do swoich celów propagandowych zabrała mieszkańcom Bukówki świetlicę wiejską, która oni sobie zbudowali w czynie społecznym i urządziła tam dom dla dziennych emerytów nazwany senior +.

Dotacje do tworzonych domów Senior + były i są udzielane w wysokości 300 tysięcy złotych. Burmistrz Kocemba zaszalała z remontem i swoim zwyczajem wykonała to nie dość, że horrendalnie drogo to do tego już w dniu oddawania do użytku odpadały tam tynki.

Z gminnego budżetu dołożono do tej dotacji blisko 500 tysięcy złotych, czy było warto zadłużać gminę, gdy to służy tylko wąskiej grupie emerytów i ten senior + stał się siedliskiem gminnego nepotyzmu, bowiem burmistrz Kocemba zatrudniła tam swoje akolitki-koleżanki ?

Płace dla koleżanek burmistrz ustaliła hojnie, jednej dała pensji prawie 5 tysięcy złotych, a dwóm kolejnym po prawie 4 tysiące, gdy inni urzędnicy byli przyjmowani do pracy za najniższą krajową. Koleżanki zostały sowicie nagrodzone za swe usługi dla burmistrz Kocemby. Jedna zbierała i fałszowała podpisy mieszkańców gminy pod petycją, którą burmistrz chciała ograniczyć krytykę jej osoby, a druga jest konkubiną właściciela portalu internetowego na którym za dodatkowe pieniądze z gminnego budżetu uprawiana jest propaganda sukcesu i usuwane są komentarze  krytyczne wobec burmistrz Kocemby. O trzeciej nie warto wspominać, bo wstyd, że taką zatrudnia się i opłaca z naszych podatków.

Ile kosztuje utrzymanie tego tworu, jakim jest senior + ?

Otóż według danych z 2018 roku, koszt to blisko 350 tysięcy złotych, a do tego trzeba doliczyć koszty kolejnych inwestycji przekraczające kilkaset tysięcy złotych. Jak by nie patrzył do wszystko dąży do osiągnięcia pułapu około pół miliona złotych.

A to wszystko jest dla kilkunastu emerytów czy dla utrzymania wysoko płatnych stołków koleżanek burmistrz Kocemby ?

Oto koszty jakie poniesiono w 2018 roku:

Każdy widzi jak trwoni się pieniądze z gminnego budżetu tylko po to, aby burmistrz wykorzystywała ten obiekt do promowania swej osoby.

Emerytów jest tam w porywach około dziesięciu bowiem wielu chodzi tam w kratkę i na zdjęciach jednorazowo nie widać ich na więcej jak dwanaście osób.

Koszty za rok 2019 poznamy wkrótce, ale już teraz należy się zastanowić, czy gmina powinna dalej prowadzić ten dom dla emerytów. Od przyszłego roku nie będzie już żadnej dotacji i koszty utrzymania będą wynosiły po dzisiejszych cenach około pół miliona rocznie.

Czy biedną gminę stać na to, aby dla niewielkiej grupki emerytów wydawać rocznie pół miliona złotych ? Zobowiązanie do utrzymania tego seniora + w kolejnych latach można rozwiązać oddają otrzymaną dotację w wysokości 300 tysięcy złotych.

Jeżeli mamy w perspektywie 3 lat wydanie z gminnego budżetu 1,5 miliona złotych to naturalnym jest, żeby zmodyfikować funkcjonowanie tego przybytku.

Moim skromny zdaniem należy zwrócić mieszkańcom Bukówki ich świetlicę i przekazać funkcjonowanie tego seniora + pod skrzydła Związku Emerytów i Rencistów z możliwą opcją podpisania z mieszkańcami Bukówki umowy użyczenia tej świetlicy do południa na cele opieki nad emerytami.

Związek Emerytów opiekował by się nimi ponieważ po to jest powołany, a ze strony gminy mógłby otrzymywać roczną dotację w wysokości 80-90 tysięcy złotych.

W ten sposób gmina Lubawka mogła by przez trzy lata zaoszczędzić około miliona złotych, które mogły by zostać wydane na inne cele wskazane przez mieszkańców gminy.

Jak trzeba gospodarnie podchodzić do takiego problemu pokazują władze bogatszego od naszej gminy Wałbrzycha. Właśnie teraz na początku stycznia prezydent Wałbrzycha otworzył taki dom w wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze. Oto co powiedział na jego otwarciu:

„ W Dziennym Domu Senior+ będą mogły przebywać osoby będące na emeryturze, od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 16. Będą tam miały zapewniona opiekę, dwa posiłki, rehabilitację prozdrowotną, zajęcia edukacyjne, kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Pobyt w domu będzie płatny w zależności od posiadanego dochodu.

Obecnie w powstałym wcześniej Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 przebywa 20 seniorów. Opłata miesięczna wynosi około 1150 zł. Osoby o najniższej emeryturze zapłacą 250 złotych, a miasto dopłaci 900 złotych.”

 

Jak wynika z wyliczeń miasto Wałbrzych dopłaci do jednego emeryta od 600 do 900 złotych miesięcznie, resztę dopłacają sami emeryci.

 

A ile dopłaca gmina Lubawka ?

 

Do powyższych kosztów należy doliczyć transport co daje w sumie miesięczny wydatek około 30 tysięcy złotych( 2018 rok) co przekłada się, że miesięcznie na jednego emeryta wydaje się około 2,5 tysiąca złotych.

 

Koszmar, biedna gmina Lubawka wydaje ponad dwukrotnie więcej niż wydaje bogaty Wałbrzych. Czy mamy taki stan dłużej tolerować ?

 

Czas na zmiany,  zacznijmy od zmiany władz w dniu referendum.