Bez kategorii

Czy Paprotki nie mają szans na swój rozwój z powodu braku kanalizacji sanitarnej ? Mogą mieć szansę na rozwój, gdy lubawski urząd dokonana wpisu do zagospodarowania przestrzennego, że budujący się na terenie gminy Lubawka z powodu braku kanalizacji mogą wybudować sobie szczelne szamba bezodpływowe.

W Paprotkach i wokół nich jest wiele działek na których ich właściciele chcą wybudować swoje domy, jednakże nie pozwala się im tego czynić ponieważ burmistrz nie wyraża zgody, aby wpisać do planu zagospodarowania przestrzennego, że z braku kanalizacji można wybudować tam szczelne szamba bezodpływowe. Dodać należy, że to gmina ma obowiązek zbudować sieć kanalizacyjną do której mogą wpiąć się mieszkańcy. Żeby było śmieszniej to gmina budując toaletę nad zalewem wybudowała przy niej właśnie szambo bezodpływowe, czyli jak,  gminie wolno tak zrobić a mieszkańcom już nie ?

Tymczasem okazało się, że urząd nawet nie rozważa budowy tam kanalizacji choć ma taki ustawowy obowiązek jej budowy  i może otrzymać na ten cel dotacje w wysokości 80% kosztów inwestycji, a od 2030 roku kanalizacja będzie obowiązkowa, ale żadnych dotacji już nie będzie. Z odpowiedzi urzędu wynika, ze urząd nawet nie przygotował projektu budowy tej kanalizacji gdy od toalety w Paprotkach do kanalizacji w Miszkowicach jest zaledwie 1100 metrów, czy aby to jest tak dużo ?

Na mapce powyżej widzimy zaznaczony odcinek dogi i ulicy w Miszkowicach na którą radni już raz przyznali pieniądze na wykonanie prac wodnokanalizacyjnych i utwardzenie tej ulicy, ale burmistrz te pieniądze zabrała i radni nawet nie protestowali, że burmistrz nie wykonała uchwały. Na ostatniej sesji rady miejskiej ponownie podjęto uchwałę o przydzielenie ponownie pieniędzy na to zadanie.

Zastanawiające jest, że radny Osmolak nie walczy o budowę kanalizacji w Paprotkach choć to jest jego obwód wyborczy z które kandydował i został wybrany radnym, dlaczego nie walczy o to tak jak walczy o kanalizację i wodociąg radny Zbrzyzny z Chełmska Śląskiego ? Jeżeli radny wybrany w Paprotkach nie potrafi podołać obowiązkom radnego to niech złoży mandat, a wyborcy wybiorą sobie nowego który będzie chciał i mógł pomóc mieszkańcom Paprotek w tak pilnej sprawie jak wybudowanie kanalizacji.

Jak na razie to dzięki burmistrz i radnym gminy Lubawka,  zamiast rozwijać się jak przystało na XXI wiek,  to gmina została cofnięta w wiek XIX i poniżej na zdjęciu można zobaczyć jaką toaletę oferują gościom odwiedzającym świetlicę wiejską i plac zabaw dla dzieci w Paprotkach.

Czy to aktualne zdjęcie tej toalety ma być symbolem rozwoju gminy Lubawka czy raczej jej zacofania ?

Należy uczynić pierwszy krok i radni powinni szybko zdecydować o zmianie zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego dopuszczając do budowy w gminie Lubawka szczelnych szamb bezodpływowych, a następnie spokojnie wykonać projekt budowy kanalizacji i pozyskać  na ten cel środki zewnętrzne, których jest dość dużo a nawet bardzo dużo bo gmina Lubawka co rusz oddaje dotacje nie wykonując tak potrzebnych inwestycji.