Bez kategorii

Czy na czerwcowej sesji Rady Miasta Lubawka na której będzie rozpatrywane absolutorium dla burmistrz za wykonanie budżetu za rok 2020 dojdzie do ujawnienia informacji, że burmistrz naruszyła dyscyplinę finansów publicznych i naraziła Gminę Lubawka na stratę ponad 35 tysięcy złotych, czy może przewodniczący rady tak pokieruje obradami, żeby „zamieść sprawę pod dywan” ?

Przewodniczący Rady Miasta Lubawka został oficjalnie pisemnie powiadomiony o przekroczeniu uprawnień przez burmistrz i otrzymał stosowne załączniki:

Lecz jak na razie zdobył się jedynie na odpowiedź, że zostały podjęte jakieś kroki.

Ale słowo „jakieś” w tym przypadku może rodzić podejrzenie, że radni zostaną tak „wysterowani”, że nie będą chcieli poruszać tej sprawy podczas sesji absolutoryjnej, żeby nadal utajniać przed mieszkańcami takie niejasne sprawy w wyniku których gmina ponosi nieuzasadnione wysokie straty. Jest to podejrzenie jak najbardziej zasadne gdy komisja rewizyjne już zarekomendowała, że należy udzielić absolutorium bez uwag, a burmistrz  w swym raporcie o stanie gminy wykazała te wydatki tak jakby było to zadanie własne gminy i były one zasadne, gdy przecież wojewoda wyraźnie potwierdził pisemnie, że takiego polecenia nie wydawał, aby burmistrz wykonywała taką inwestycję i gmina nie otrzymała z urzędu wojewódzkiego zwrotu wydanych kwot na wykonanie tego przyłącza.

Dziwić może zachowanie przewodniczącego rady, który mając w ręku wszystkie dokumenty powinien w trybie pilnym przekazać je do rzecznika dyscypliny finansów publicznych z powiadomieniem jego o możliwości złamania tej dyscypliny przez burmistrz Lubawki i przekazać jemu otrzymane dokumenty.  Przewodniczący powinien zarządzić, aby kopie tych dokumentów dotarły do każdego radnego, aby przed głosowaniem o udzielenie absolutorium każdy radny wiedział, że głosując za udzieleniem absolutorium miał świadomość, że poświadcza nieprawdę i może za to odpowiadać nawet karnie z art. 231 Kodeksu karnego za przekroczenie uprawnień. Zgodnie z prawem to radni powinni zawiadomić o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych bo nie mogą oczekiwać , że burmistrz sama na siebie złoży takie stosowne zawiadomienie.