Bez kategorii

Czy mamy do czynienia z grubym szwindlem w lubawskim ratuszu ? Czy może zapomnieli, że prawo nie działa wstecz, a fabrykowanie dokumentów z wcześniejszą datą podlega karze ?

A może po prostu mamy do czynienia z chwilową wojną między babciami, czy może to zwykłe wyciągnięcie dodatkowych pieniędzy z gminnej kasy ?

Na BIP-ie strony internetowej lubawskiego urzędu można znaleźć rozporządzenia burmistrz Kocemby. Rozporządzenia jak rozporządzenia, ale wśród nich można znaleźć prawdziwe perełki.

Otóż jak wynika z zapisu, 6 grudnia 2018 roku wytworzono rozporządzenie o odwołaniu z dniem 16 listopada 2018 r. zastępcy burmistrza Bożeny Kończak, godzina wytworzenia rozporządzenia to 14:50. jednocześnie tego samego dnia  już o 15:17 wytworzono kolejne rozporządzenie o powołaniu zastępcy burmistrza Bożeny Kończak z wsteczna datą 19 listopada 2018 r..

Jednocześnie tego samego dnia, 6 grudnia 2018 r.  już o 15:17 wytworzono kolejne rozporządzenie o powołaniu zastępcy burmistrza Bożeny Kończak z wsteczna datą 19 listopada 2018 r..

Organa ścigania potrafią dojść do tego kiedy i na którym komputerze zostało napisane odwołanie, czy powołanie takiego pracownika. Zastanawiające jest, czy mogło dojść do fabrykowania dokumentów z wpisywaniem wstecznych dat ?

Z czym tu mamy do czynienia ?

Stare porzekadło mówi:

„Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.”

 W gminie pracownikami samorządowymi zatrudnianymi na podstawie powołania są zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz skarbnik gminy. Powołanie i odwołanie zastępcy należy do kompetencji burmistrza, który realizuje to w drodze zarządzenia, w którym określa również liczbę zastępców (art. 26a ustawy o samorządzie gminnym). Pełnienie funkcji przez zastępców jest powiązane z wykonywaniem funkcji wójta, gdyż wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców (art. 28e ustawy o samorządzie gminnym).

Pracownikowi (w szczególności zastępcy burmistrza), w związku z rozwiązaniem z nim stosunku pracy w wyniku odwołania, przysługiwać będzie prawo do odprawy pieniężnej. Odprawa będzie miała wysokość:

1)      jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 2 lata;

2)      dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy od 2 do 8 lat;

3)      trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość odprawy pieniężnej nie może jednak przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Wobec wielu niejasności z tym piątkowym odwołaniem(16.11.2018), a poniedziałkowym powołaniem(19.11.2018) wystąpiłem do burmistrza Lubawki o przedstawienie kopii dokumentów dotyczących wynagrodzeń przed odwołaniem, po powołaniu, jak i wysokość odprawy, która być może została wypłacona w między czasie.

Do tej podejrzanej sprawy wkrótce powrócimy.

 

hk
28.01.19