Bez kategorii

Czy lubawska klika urządza sobie hotel w seniorze+ w Bukówce ? Od kiedy platforma utraciła możliwość korzystania z apartamentu w kamiennogórskiej strefie ekonomicznej to zaczęli organizować imprezki i noclegi w seniorze+, który powstał w Bukówce po odebraniu mieszkańcom ich świetlicy.

Burmistrz Kocemba uwielbia propagandę sukcesu i często urządza sobie spotkania w seniorze+  i udziela tam wywiadów jak na zdjęciu powyżej. Mieszkańcy Bukówki nie są zadowoleni z takiego obrotu sprawy, że oni muszą płacić za każde wynajęcie sali w swej świetlicy w Bukówce, a inni korzystają z tego budynku za darmo i to pełnymi garściami.

Nie inaczej było w październiku ubiegłego roku, gdy za zgodą burmistrz urządzono tam sobie nieodpłatny hotel dla pracownic tam zatrudnionych. Żeby dojść do prawdy poprosiłem o udzielenie informacji na ten temat u samego źródła i złożyłem wniosek o informację publiczną.

Oto jaka nadeszła odpowiedź:

Wiedząc, że Sanepid wyznaczając kwarantannę określa, że ma się ona odbywać we własnym mieszkaniu, ewentualnie w wyznaczonych miejscach kwarantanny i izolatoriach za które to płaci wojewoda w imieniu rządu i ponieważ nastąpiły liczne przekłamania w tym piśmie poprosiłem o ujawnienie następujących dokumentów:

W związku z Waszym twierdzeniem, że budynek seniora+ w Bukówce został wyznaczony jako miejsce kwarantanny dla dwóch pracownic tego domu, proszę o skany dokumentu, że Sanepid wyznaczył ten budynek jako miejsce kwarantanny lub izolatorium i dokument wskazujący, że te dwie pracownice zostały przez Sanepid skierowane do odbycia kwarantanny ze względu na podejrzenie kontaktu z osobami zarażonymi koronawirusem.

 Teraz poczekamy na ujawnienie tych dokumentów, ponieważ gdy nie było polecenia z Sanepidu to zapłacić za hotel w seniorze+ powinny osoby tam zamieszkujące, a jeżeli tego nie uczyniono to mamy do czynienia z nadużyciem.

Ale to jeszcze nie koniec tego co tam dzieje się w tajemnicy przed mieszkańcami gminy Lubawka. Wielu podejrzewa niewłaściwe wydatkowanie pieniędzy w tym seniorze+, więc w kolejnym wniosku poprosiłem o kolejne dokumenty:

Kierownik opieki społecznej bojąc się, że zostaną ujawnione dokumenty świadczące o niewłaściwej gospodarce finansowej seniora+ zaczęła mataczyć i domagać się czegoś co nie jest wymagane:

Szybko zareagowałem na to, że ta kierownik jest być może niezbyt wyedukowaną osobą, albo chce zablokować udzielania informacji i powiadomiłem ją o dalszych skutkach takiego jej postępowania.

Aldona Popardowska

                                                  Kierownik
                                                  Miejsko-Gminnego Ośrodka
                                                  Pomocy Społecznej w Lubawce

 

        W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 22 lutego 2021 roku uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą o dostępie do  informacji publicznej wnioski
o udzielenie informacji publicznej przesyłane pocztą elektroniczną nie muszą być podpisywane osobiście lub podpisem kwalifikowanym. Jednocześnie zaznaczam, że zgodnie z prawem we wniosku jest zaznaczone, że odpowiedź ma zostać udzielona na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Odnoszę wrażenie, że Pani celowo mataczy, żeby nie udzielać wymaganej informacji i powołuje się na kodeks postępowania administracyjnego, który nie ma przełożenia i mocy prawnej w przypadku wniosków o informację co wielokrotnie potwierdziły już wyroki sądów administracyjnych. Jeżeli
w ustawowym czasie nie otrzymam odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej będzie to znaczyło, że znajduje się Pani w stanie bezczynności i zgodnie z zapisami ustaw sprawę skieruję do postępowania sądowego co narazi Panią na dodatkowe kłopoty.

Poczekamy więc, aż minie ustawowy termin na odpowiedź i w razie jej braku następna osoba z ratuszowej kliki trafi do sądu administracyjnego ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi. Za taki stan rzeczy odpowiedzialni są także radni Lubawki, którzy byli za utrzymaniem tego przybytku rozpusty i przyznali na to 277 tysięcy złotych zamiast te pieniądze przeznaczyć na gabinet rehabilitacyjny, który służył by wszystkim mieszkańcom gminy a nie tylko dla takich wybranych burmistrz Kocemby.

Czy przewodniczący Ołdak nie ma teraz moralnego kaca, że tak wysterował pracami nad budżetem, że bliższe są mu układy z burmistrz Kocembą niż zdrowie mieszkańców gminy ?