Bez kategorii

Czy kierownik referatu inwestycji w lubawskim ratuszu Alfred Michno to „kozioł ofiarny” czy pierwszy uciekinier z tonącego okrętu ? Faktem jest, że nie jest już kierownikiem i z tego powodu rozchorował się. Być może, gdy lekarze dowiedzą się, że współpracował z burmistrz Kocembą to, aby ukoić nerwy mogą zalecić pobyt na oddziale zamkniętym.

Kierownik Michno

Coś musiało się wydarzyć szczególnego, że burmistrz postanowiła zakończyć współpracę z kierownikiem Michno. Przecież to był jej jeden z najważniejszych akolitów, który wypełniał polecenia i pomysły burmistrz bez żadnego szemrania choćby były one najgłupsze.

Wiewiórki mówiły od dawna, że kierownik żył w rozterce wiedząc, że nie wolno robić rzeczy niezgodnych z prawem, a które narzucała mu burmistrz Kocemba do wykonania. Ale musiał być lojalny, wszak burmistrz Kocemba dała mu zarobić kilkaset tysięcy złotych i musiał to odrobić. Oto jakie fuchy dostawał od burmistrz:

Tylko z tych trzech umów kierownik Michno otrzymał ponad 150 tysięcy złotych, a ile takich umów było ?  Nawet w szkole w Chełmsku Śląskim, gdy gmina miała na to tylko 33 tysiące złotych to wypłacono tyle ile chciał czyli grubo ponad 50 tysięcy.

Ostatni nadzór inspektora nadzoru kierownik Michno pełnił na świetlicy w Opawie, ale po kłótniach zrezygnował z tego.

Najśmieszniejsze i tragiczne w tym wszystkim jest to, że burmistrz Kocemba jest świadoma tego, iż kierownik Michno nie posiada uprawnień budowlanych do wykonywania projektów, ani nie posiada uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych.

Równie dobrze każdy właściciel firmy np. budowlanej, mógłby składać oferty na wykonywanie projektów i nadzoru. Tylko czy każdemu burmistrz Kocemba udzieliła by takich zamówień ?

Kierownik Michno dostawał zlecenia od burmistrz Kocemby i wynajmował ludzi do wykonywania projektów i pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Dlaczego burmistrz nie brała ludzi z uprawnieniami i oszczędziła w ten sposób setki tysięcy złotych ?

Nie chciał bym być teraz na miejscu byłego kierownika Michno, ponieważ teraz za wszystkie niepowodzenia inwestycyjne będą zwalać winę na kierownika Michno. Stanie się on teraz tym przysłowiowym „kozłem ofiarnym” tej upadającej i niekompetentnej gminnej władzy.

Moim skromnym zdaniem kierownikiem referatu inwestycji powinien być inżynier budowlany, który w kilka dni wykonana zakres,  przedmiar robót i na podstawie Katalogów Scalonych Nakładów Rzeczowych i SEKOCENBUDU w kilka dni przygotuje kosztorys i na jego podstawie wniosek o dotację na każde zadanie inwestycyjne, bez zlecania wcześniejszego wykonywania projektów. Przetargi należy przeprowadzać na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, a nie jak teraz, wydaje się setki tysięcy złotych na projekty, które wykonują znajomi burmistrz Kocemby i trafiają one do szafy, bo brakuje pieniędzy na ich realizację.

Po takim zadłużeniu przez burmistrz Kocembę gminy Lubawka, niewłaściwym zarządzaniem kadrami, burmistrz powinna ustąpić i zrobić miejsce dla człowieka, który wyciągnie gminę z tego bagna w jakie nas wpakowała ta burmistrz.