Bez kategorii

Czy jest ktoś kto powie, że gmina Lubawka jest w gronie najbiedniejszych gmin w Polsce i w dodatku z jednymi z najmniejszych dochodów ? Jednak tym ministerialnym statystykom przeczy rozdawnictwo pieniędzy z gminnego budżetu dla akolitów burmistrz Kocemby !!!

Od dawna wiadomo, że burmistrz Kocemba wprowadziła zasadę swojej partii którą ujawnił Neumann, że kto będzie z platformą obywatelską to będzie broniony i nagradzany, a kto nie, to będzie szykanowany i zmuszony do odejścia. To chyba dlatego odeszło z pracy w urzędzie i jednostkach mu podległych ponad dwadzieścia osób. To ci którzy nie pozwolili złamać sobie kręgosłupa i nie chcieli łykać codziennie wiele leków uspokajających.

Sygnałów o sytuacji panującej w urzędzie było wiele, burmistrz nie panując nad swoimi nerwami wyładowywała swoja frustracje na podległych sobie pracownikach. Ale jest zawsze wokół burmistrz grono klakierów, nie doradców a klakierów, bowiem ci nie potrafią nic dobrego wymyśleć, ale za to potrafią potakiwać nawet wtedy gdy słyszą najbardziej idiotyczne pomysły ich guru.

To dzięki tej burmistrz i jej pretorianom następuje totalna degrengolada nie tylko gminnych finansów, ale i w dziedzinie upadku moralnego i zaniku wartości obyczajów w naszym gminnym społeczeństwie, gdy afera zgnilizny moralnej goni za aferą bezprawia.

Doprowadzono do tego, że brakuje pieniędzy na zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży, większych nakładów na sport, na jakiekolwiek inwestycje których oczekują mieszkańcy itd.. Lecz na jedno nie może zabraknąć pieniędzy:  „Na wynagrodzenia i dodatkowe nagrody dla towarzystwa wzajemnej adoracji”.

Oto burmistrz opracowała zarządzenie według którego może swoim stronnikom dawać dodatkowo zarobić w postaci ustalenia dodatku specjalnego.

I tak przyznała:

Wychodzi na to, że ci co maja pensje największe dostają jeszcze specjalne dodatki choć tak naprawdę nie ma za co ich nagradzać, wręcz przeciwnie za taka pracę powinni natychmiast być wyrzuceni z pracy, a przynajmniej pensje mieć obniżone do najniższej, czyli takiej jak dostają pracownicy którzy są przyjmowani do pracy bez rekomendacji partii rządzącej w gminie Lubawka.

Ale jest i drugie dno tego nagradzania swoich zauszników.

Wychodzi na to, że obdarowani będą „ w zębach odnosić dodatki specjalne do kasy gminnej”, a burmistrz będzie odpowiadała za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dlaczego ?

Dlatego, że burmistrz Kocemba przyznała dodatki specjalne dla swoich akolitów niezgodnie z prawem, czym naraziła gminę Lubawka na straty.

Wysokość i tryb przyznawania dodatków specjalnych  pracodawca określa w regulaminie wynagradzania, który jest zaliczany do zakładowych źródeł prawa pracy, a więc w przypadku gminy Lubawka zawarte jest to w §8 rozporządzenia burmistrz Kocemby o dodatkach specjalnych, gdzie jest zapis iż taki dodatek musi być przyznany na czas określony, a w tym wypadku wszyscy mają przyznane na czas nieokreślony. Dodatek specjalny jest świadczeniem o charakterze okresowym, co wynika z art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych.

Potwierdzeniem mojego zarzutu o bezprawnym przyznaniu dodatków specjalnych jest uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 11 grudnia 2013 r. (znak: 23/64/13) czytamy w niej, że przyznanie dodatku wynika ze spełnienia określonych ustawowo przesłanek oraz bezwzględnie musi charakteryzować się okresowością. Dlatego nie może on być przyznany na czas nieokreślony, gdyż prowadziłoby to do naruszenia zasad ogólnych nawiązania stosunku pracy (pismo MSWiA znak: DAP/026-25/10 AKu z 5 lutego 2010 r.).

Ponadto wysokość dodatku jest ograniczona ilością środków finansowych pozostających w dyspozycji urzędu na wynagrodzenia, a tych ponoć w urzędzie brakuje, gdyż wielu urzędników pracuje za pensję za którą bez pomocy rodziny nie mogą przeżyć od pierwszego do pierwszego.

Pobrane dodatki udzielone niezgodnie z prawem trzeba będzie zwrócić, a co do burmistrz to na temat kary dla niej będzie się o tym wypowiadał Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

Zobaczymy co na to powie wkrótce Regionalna Izba Obrachunkowa?