Bez kategorii

Czy gmina Lubawka przystąpi do programu Cyklostrada Dolnośląska ? Program ten zakłada, że jej odnoga będzie biegła przez Kamienną Górę, Krzeszów do Okrzeszyna.

Wałbrzyski portal internetowy wałbrzyszek.com zadał pytanie: 

 Cyklostrada bez Wałbrzycha?

Fot. Ziemia Wałbrzyska

18 listopada Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski oraz Radny Powiatu Wałbrzyskiego Piotr Pol uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym Cyklostrady Dolnośląskiej.

Spotkanie dotyczyło przebiegu Trasy Sudeckiej oraz Eurovelo. Poruszono temat przebiegu tras, rozwiązań, które ułatwią turystom podróżowanie po ścieżkach rowerowych oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa przy projektowaniu Cyklostrady. Podpisano również deklarację współpracy przy tworzeniu projektu budowy nowych tras rowerowych. Cyklostrada jest wspólnym projektem, który nie powstałby bez zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego.

Program zakłada budowę długodystansowych dróg rowerowych i obejmuje swym zasięgiem cały Dolny Śląsk. Sieć tras rowerowych Cyklostrady powstanie dzięki współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz dolnośląskich samorządów.

Program jest tworzony z myślą o mieszkańcach całego regionu oraz otwartych na współpracę samorządów. Celem Cyklostrady jest utworzenie na ziemiach Dolnego Śląska funkcjonalnej i szerokiej sieci tras rowerowych, służących codziennej komunikacji mieszkańców, przy jednoczesnym rozwoju turystyki w całym regionie. Ma także za zadanie promować ochronę środowiska oraz podnosić aktywność fizyczną. Budowa Cyklostrady wpłynie bardzo pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu. Współpraca samorządów będzie odbywała się na zasadach partnerstwa, wspólnego aplikowania o zewnętrzne źródła finansowania tej inwestycji (w tym o środki europejskie), a także późniejszej realizacji i promocji projektu.

Z przykrością stwierdzić, że obecny na spotkaniu przedstawiciel miasta Wałbrzycha, jako jeden z nielicznych nie zdecydował się podpisać deklaracji o współpracy przy tworzeniu Cyklostrady Dolnośląskiej. Pozostawiam to Państwu do oceny, licząc jednocześnie na refleksję władz miasta w tej sprawie – podsumowuje spotkanie wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.

Miasto Wałbrzych może nie wejść do tego programu, bowiem i tak wchodzi w to powiat wałbrzyski i to po jego terenie będą biegły te ścieżki rowerowe. A co będzie z gminą Lubawka ?

Na tym spotkaniu kolejny raz zabrakło przedstawiciela gminy Lubawka, czyżby nie chciano za unijne pieniądze wybudować ścieżki rowerowej ?

Radny Mariusz Zbrzyzny od dawna interesuje się tym programem i z tego tytułu złożył interpelację do burmistrz Lubawki:

Otrzymał taką oto wymijającą odpowiedź:

Wynika z tego, że gmina czeka na przekazanie przez kolej starego szlaku kolejowego gdy ten został wydzierżawiony dla kamieniołomu w Okrzeszynie pod drogę do wywozu kamienia. Czas więc opracować alternatywny przebieg tej trasy rowerowej, bowiem wszyscy u siebie ją wykonają, a gmina Lubawka jak zwykle pozostanie bez ścieżki.

Standard wykonania ścieżki rowerowej obowiązujący w gminie Kamienna Góra.

Zapowiadany przez burmistrz standard wykonania tej trasy rowerowej w gminie Lubawka, czyli taki sam jak nad zalewem Bukówka.

Czy tego oczekują nie tylko mieszkańcy gminy Lubawka, ale także mieszkańcy Dolnego Śląska, żeby ścieżka do Okrzeszyna skończyła tak jak ta nad zalewem Bukówka ?