Bez kategorii

Czy dyrektorzy szkół w gminie Lubawka na zakończenie roku szkolnego powiedzą do młodzieży „do zobaczenia po wakacjach” czy raczej „żegnajcie” ? Minister Czarnek funduje rewolucję szkołom i PiS obsadzi posady we wszystkich szkołach.

Rząd planuje w trybie pilnym wprowadzić zmiany w prawie oświatowym, zgodnie z którymi to kurator oświaty będzie miał decydujący głos przy wyborze dyrektorów szkół. W komisjach konkursowych będzie zasiadać nie jak dotychczas trzech, ale pięciu jego przedstawicieli. Liczba przedstawicieli samorządu pozostanie jednak taka sama – będzie ich trzech.

Dyrektorzy i opozycja są przerażeni. Mówią, że to “kaganiec dla szkół”, “bomba atomowa”, która doprowadzi do “czystek kadrowych” i ideologizacji.  Że to “władza absolutna ministra Czarnka” nad szkołami. Do tej pory to wójtowie, burmistrzowie i prezydenci najczęściej w drodze konkursu decydowali o tym, kto będzie dyrektorem danej placówki oświatowej. Ale ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi taki porządek rzeczy ani trochę się nie podoba i zamierza go zmienić. Pierwsze skrzypce ma grać kurator oświaty – jako jeden z elementów administracji wojewody, czyli de facto rządu. Do tej pory w komisjach konkursowych, które decydowały o nominacjach dyrektorskich w szkołach, panował równy podział: po trzy głosy należały do samorządu i kuratorium oświaty. Po zmianach samorządy nadal będą mogły dorzucić swoje trzy grosze, ale już kuratorium o dwa więcej , czyli pięć. Tym samym to właśnie kurator oświaty ma mieć ostateczne zdanie na temat tego, kto ma zostać dyrektorem szkoły.

W nowelizacji pojawi się też nowe uprawnienie dla organu nadzoru. Jeżeli dyrektor szkoły nie będzie realizował zaleceń kuratora oświaty, ten będzie mógł wystąpić do samorządu z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Kurator będzie też mógł złożyć wiążący wniosek do organu prowadzącego szkołę o zawieszenie dyrektora w pełnieniu obowiązków, jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w sprawach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów.

Lecz nie są to jedyne proponowane zmiany, kto będzie  zainteresowany  zapoznać się z tymi zmianami wraz z uzasadnieniem  to może znaleźć je pod linkiem podanym poniżej.

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2655692,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-oswiatowe-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

A jak te zmiany przełożą się na oświatę w gminie Lubawka ? Jedno jest pewne, ratusz utraci wpływ na dyrektorów szkół i nauczycieli, a wszyscy ich nominaci związani z obecną władzą w ratuszu będą usunięci, ich miejsce zajmą ludzie związani z obecną koalicją rządową, mówiąc prościej odejdą ludzie z platformy, a ich miejsce zajmą ludzie związani z PIS. Z tego co mówią wiewiórki to nowi dyrektorzy będą mieli obowiązek sporządzenia rzetelnego audytu wydatków obecnych ekip rządzących szkołami, tak, aby ich dokładnie rozliczyć i prześledzić przepływy pieniędzy, które nie wszędzie służą szkołom i są sposobem na dofinansowanie ludzi powiązanych z aktualnymi ekipami w samorządzie.