Bez kategorii

Czy burmistrz Kocemba każe nam od grudnia płacić za wywóz śmieci po 20 złotych od osoby ? Czy radni uchwalą podwyżkę wiedząc, że to urząd jest winien braku właściwej segregacji śmieci ?

Nie udało się burmistrz Kocembie na wczorajszym spotkaniu z radnymi przerzucić winy za drogie opłaty na wywóz śmieci na Sanikom. Prezes Sanikomu Pan  Andrzej Wojdyła wyraźnie stwierdził, że opłata za przyjęcie tony śmieci na sortownię jest dla wszystkich jednakowa i obecnie stanowi 350 złotych za tonę. Jest to jedna z niższych cen i Sanikom ma dużo zgłoszeń nawet z daleka, które samorządy czy firmy w tej cenie chciały by przywozić tu śmieci, ale Sanikom nie może przyjąć więcej jak 60 ton na dobę. Po rozbudowie może to być możliwe.

Mieszkańcy się oburzają za wysokie opłaty, ale to także sami mieszkańcy są pośrednio winni za ta drożyznę ponieważ nie dokonują prawidłowej segregacji i większość śmieci trafia do sortowni jako niesegregowane po dużo wyższej cenie.

Dlaczego inni płacą po 12 złotych od osoby, a my może dobijemy w grudniu do 20 złotych ?

Dzieje się to dlatego, że inne samorządy dokładnie instruują mieszkańców i sprawdzają jak kto segreguje wyłapują tych co nie stosują segregacji i nakładają na nich dużo wyższe opłaty. W ten sposób ludzie nauczenie przez kieszeń pilnują, aby sami jak i sąsiedzi segregowali śmieci, a wtedy gmina mnie płaci za ich wywóz.

Przecież burmistrz ma swego zastępcę, tego który wyłudził dziesiątki tysięcy z gminnego budżetu nienależnych mu diet, a mający mgliste wizje jak powinna funkcjonować gmina to powinna dać mu możliwość wykazania się i prowadzenia kontroli prawidłowej segregacji śmieci. Dać mu narzędzia( maseczka, rękawice i kijek z hakiem) i niech prowadzi po gminie kontrole i uświadamia mieszkańców na temat celowości prowadzenia segregacji. Byłby właściwy człowiek na właściwym dla niego miejscu pracy.

Czy kogoś widok zastępcy burmistrza kontrolującego pojemnik na śmieci by oburzał ?

To urząd ma obowiązek tak organizować segregację i wywóz śmieci, aby to było jak najekonomiczniejsze dla mieszkańców.

Drodzy Czytelnicy przekażcie swojej rodzinie, znajomym informację o szykowanej przez burmistrz Kocembę wraz z zastępcą  kolejnej podwyżki opłat za wywóz śmieci.

Najlepiej będzie wkrótce pozbyć się leni  i znaleźć do tej pracy ludzi myślących i odpowiedzialnych.