Bez kategorii

Cwaniactwo, asekuracja czy próba zrzucenia odpowiedzialności na urzędników, którzy teraz podpiszą się pod dokumentami zamiast burmistrz Kocemby ? Za odpowiedzi na interpelacje radnych, czy na wnioski o informację publiczną zawierające nieprawdę, pół prawdę czy g…o prawdę odpowiada osoba, która się pod tym podpisze !!!

Burmistrz Kocemba przekonała się, że nie terminowe odpowiadanie na wszelkie wnioski, czy nie pisanie w nich prawdy prowadzi ją na salę sądową, gdzie sądy karają za takie naruszenia prawa. Burmistrz Kocemba myślała długo jak uniknąć odpowiedzialności za takie sprawy. Wreszcie ktoś jej podpowiedział, aby odpowiedzialność przerzucić na inne osoby, dlatego w tym celu wydała liczne zarządzenia w których upoważnia kierowników poszczególnych referatów do udzielania tych odpowiedzi.

Takie zarządzenia dotyczą wszystkich kierowników poszczególnych referatów i to oni będą musieli teraz pisemnie odpowiadać na wszystkie wnioski, zapytania i interpelacje, które burmistrz przekieruje na nich. A co będzie, gdy będą chcieli napisać prawdę, a burmistrz każe napisać coś innego ? Podpiszą się pod nieprawdą ?

Ale jest jeszcze inny aspekt tej sprawy, którego burmistrz nie wzięła pod uwagę. Ustawy stanowią, że to burmistrz jako organ wykonawczy nadal będzie odpowiadał osobiście za wszelkie nieścisłości, a jak on sobie to później odbije na podwładnych to już jego sprawa. Czyżby burmistrz nadal uważała się za Bóg wie co i że jej zarządzenia są ważniejsze od ustaw ?

Następną sprawą są odpowiedzi burmistrza na krytykę prasową. Od kilku lat krytykuję niewłaściwe działania burmistrz Kocemby, a ona do dnia dzisiejszego ani razu nie odpowiedziała na moją krytykę.

Burmistrz Kocemba ani razu nie napisała jakiejkolwiek polemiki w poruszanych przez mnie tematach, nie przysłała ani razu sprostowania, że coś nie jest prawdziwe, ani razu nie podważyła faktów które opisuję.

Dlaczego ?

Ponieważ jak burmistrz sama przyznała, wszystkie artykuły są pisane na podstawie faktów, lecz burmistrz twierdzi, że ja kota przewracam na lewą stronę.

Z tym kotem to opowiada już od dawna, a burmistrz tak naprawdę nie chce podjąć polemiki, bowiem wie dobrze, że wtedy wypłynęły by kolejne niewygodne dla niej fakty.

Po ostatnim nasileniu się informacji, że burmistrz źle traktuje podległy sobie personel, opisałem to i zadałem kilka pytań z prośba, aby burmistrz na nie odpowiedziała. Zadzwoniło kilka osób mówiąc mi, żebym nie liczył na odpowiedzi na te pytania.

Przeanalizowałem tą sytuację i znalazłem sposób, że burmistrz Kocemba będzie musiała odpowiadać na krytykę prasową osobiście, gdyż w przeciwnym przypadku znowu trafi przed oblicze sądu, który nie dość, że ją ukarze, to jeszcze nakaże udzielić odpowiedzi.

Obecnie zgodnie z prawem burmistrz musi odpowiedzieć na krytykę prasową, ale pod warunkiem, że taki artykuł dostarczy się jemu razem z wnioskiem o odpowiedź, inaczej będzie się migał twierdzeniem, że takich mediów nie czyta.

W orzecznictwie przyjęto, iż brak reakcji na krytykę stanowi bezczynność, która podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego (por. postanowienie NSA z 10 listopada 2015 r. sygn. akt I OSK 2069/14; wyrok WSA w Warszawie z 5 kwietnia 2017 r. II SAB/Wa 527/16), a nawet w uzasadnieniu przywołanej uchwały SN stwierdził, iż milczenie organu (brak odpowiedzi na krytykę prasową) podlega zaskarżeniu do sądu.

Dlatego więc sporządziłem wniosek o odpowiedź na krytykę w tym artykule i dołączyłem zgodnie z prawem tekst artykułu.

………………………………………………………………………………..

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię: Henryk Kmiecik

Adres: portal internetowy lubawka.info

biuro@lubawka.info

 

Burmistrz Miasta Lubawka

Plac Wolności 1

58-420 Lubawka

 

WNIOSEK

O UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA KRYTYKĘ PRASOWĄ

 

Na podstawie art. 6 ust. 2-3 ustawy prawo prasowe,  zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na krytykę prasową  w następującym zakresie:

Odpowiedź na krytykę prasową zawartą w artykule zamieszczonym na portalu internetowym lubawka.info w dniu 29.06.2019 r. pod tytułem:

 

Czy w lubawskim ratuszu dzieją się cyrki ? Moim zdaniem to nie jest cyrk, tylko mamy tam do czynienia z tragifarsą !!! Cyrk z zasady bawi i wywołuje uśmiechy na twarzach, a to z czym mamy do czynienia w tym urzędzie wywołuje płacz i zgrzytanie zębami”.

 

Treść artykułu jest w załączniku do tego wniosku.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jednocześnie na podstawie powołanej ustawy, wnoszę o udzielenie mi powyższej odpowiedzi w następujący sposób:

– przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną na podany adres: biuro@lubawka.info

– pozostałą  korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) na adres:
biuro@lubawka.info

 W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi proszę poinformować o tym fakcie wnioskodawcę w ciągu 3 dni (art. 4 ust. 3 pr. pras.).

Lubawka 30.06.2019 r.                                                                          Henryk Kmiecik

miejscowość, data                                                                          podpis wnioskodawcy

………………………………………………………………………………

Tak więc będziemy teraz oczekiwali na zajęcie przez burmistrz Kocembę stanowiska w sprawie niewłaściwego traktowania pracowników urzędu.

Może wkrótce dojść do kuriozalnej sytuacji, gdy jeden z pracowników wniesie oskarżenie za mobbing w miejscu pracy i poda z 20 świadków na tą okoliczność ?

 

hk
01.07.19