Bez kategorii

Cuda nad lubawskim budżetem na 2023 rok. Doprowadzono Lubawkę do tego, że nie będzie inwestycji na które czekają mieszkańcy, wręcz przeciwnie deficyt zadłuży Lubawkę o kolejne ponad 8 milionów złotych. Taki budżet wbrew ustaleniom poparli radni: Głód, Ołdak, Stawarz-Lubiak czyli cisi wspólnicy burmistrz, którzy razem niszczą gminę Lubawka.

Jak pamiętamy, gdy radni otrzymali projekt tego budżetu to na obrady komisji zgłosiło się jedynie 6 radnych. Reszta zbojkotowała prace nad takim budżetem, który cofa Lubawkę o 20 lat do tyłu. Na kolejnych obradach komisji wyciągnięto zarzuty pod adresem burmistrz, że konstruując ten budżet ukryła przeznaczenie milionów złotych na cele, które nie zostały wymienione, a jedynie mają pozwolić, aby burmistrz swobodnie dysponowała sobie pieniędzmi na cele jakie się jej spodobają i to już bez zgody radnych. Tak zapisano wydatki, które chciano ukryć przed mieszkańcami gminy Lubawka:

A jak się wydaje pieniądze z gminnego budżetu ? Wydatki są duże, ale też wiele ukrywa się przed społeczeństwem pod dziwnymi zapisami jak poniżej:

zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 40 500,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 222 850,00 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 128 615,00 zł;

zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 260 777,30 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 130 140,00 zł;

 – zakup usług pozostałych w kwocie 168 300,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 44 420,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 3 052 650,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 108 000,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 803 000,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 69 850,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 69 400,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 59 500,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;

Powyższe zestawienie wyraźnie wskazuje iż można uznać, że jest ponad 5 milionów złotych ukrytych przed mieszkańcami pod zapisami „zakup usług pozostałych”. Takie enigmatyczne zapisy powodują, że po zatwierdzeniu budżetu burmistrz może sobie swobodnie dysponować tymi pieniędzmi nie pytając się już o zgodę radnych na ich wydanie. Można świetnie napełnić kieszenie znajomych i akolitów pieniędzmi z gminnego budżetu bez tłumaczenia się z tych wydatków.

Radni chcieli zapoznać się z tymi zapisami, a skarbnik gminy zarzekała się, że takie wyjaśnienie  będzie przy następnym budżecie, ale ten trzeba zatwierdzić w takim stanie jak zaplanowała burmistrz. Po burzliwych dyskusjach przy braku wyjaśnienia na co idą tak wielkie pieniądze, gdy brak jest pieniędzy choćby na poklejenie przysłowiowych dziur w chodnikach i ulicach radni w głosowaniu podjęli decyzję o nie przyjmowaniu budżetu w tej formie bez wyjaśnienia na co idą miliony złotych zapisane pod utajnionymi pozycjami.

Okazuje się, że w Lubawce nie będzie żadnych inwestycji, bowiem Lubawka jest zadłużona po uszy i nie ma zdolności kredytowej, aby otrzymać pieniądze na wkład własny nawet do inwestycji na które od rządu Lubawka otrzymała kilkanaście milionów złotych. Jedyne co planują to już jest od kilku lat nie realizowane naśnieżanie stoku narciarskiego. Znowu nie zaplanowano w budżecie remontu ulicy Kolonia w Chełmsku Śląskim, nie zaplanowano budowy wodociągu w Jarkowicach, wodociągu w Miszkowicach, wodociągu w Chełmsku Śląskim, a to na te cele rząd przyznał wysokie dotacje w wysokości kilkunastu milionów złotych.

Burmistrz Lubawki odkąd wyprowadziła się do sąsiedniej gminy to już sprawami Lubawki nie martwi się. A tymczasem samorządowcy z sąsiednich gmin maja szerokie plany do rozwoju swojej infrastruktury, i tak:

Kamienna Góra:

Oto najważniejsze z nich:

  • rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego „Zalew” z budową basenów;
  • przebudowa drogi ul. Lubawskiej;
  • przebudowa ul. Słowackiego i Traugutta;
  • budowa infrastruktury drogowej do zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej;
  • oświetlenie i modernizacja stadionu przy ul. Piotra Ściegiennego;
  • utwardzenie terenu, doprowadzenie wody i budowa domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej;
  • budowa budynków komunalnych (al. Wojska Polskiego 25, ul. Ściegiennego 10, ul. Nadrzeczna);
  • opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych w ulicach: Małej, Lipowej, Legnickiej, Zielonej, Nadrzecznej, Sienkiewicza, Konopnickiej, Tulipanowej i Ziemskiej.

Niedaleki Świeradów:

Wśród ważniejszych inwestycji zaplanowanych na przyszły rok warto wskazać wkład Miasta w rewitalizacje linii kolejowej Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów- Zdrój, przebudowę ulic Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie- Zdroju oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa, czy rewitalizacje parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa Zdrój oraz budowę kompleksu otwartych basenów w Świeradowie- Zdroju.

Jedlina Zdrój:

Oprócz utrzymania jednostek organizacyjnych miasta: szkoły, przedszkola, żłobka, biblioteki, OPS-u z klubem seniora, centrum kultury i urzędu miasta oraz utrzymania infrastruktury miasta: zimowego i letniego utrzymania dróg, terenów zielonych, oświetlenia ulic, dowozu dzieci do szkoły komunikacją linii „5”, ochrony środowiska, utrzymania kilkuset lokali mieszkalnych, Gmina Jedlina-Zdrój będzie realizować na kwotę około 25 mln zł wielką ilość inwestycji: modernizację dróg, zakup autobusu elektrycznego, budowę najnowocześniejszego toru saneczkowego czy budowę parku wodnego.

To tylko kilka pierwszych lepszych przykładów, bo wszyscy planują inwestycje w kwotach od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, tylko w Lubawce wystarcza zaledwie na wysokie nagrody i premie dla urzędników.

Budżet miano na sesji odrzucić i poczekać aż burmistrz wytłumaczy się z tych ukrytych wydatków, a i wytłumaczenia dlaczego w budżecie zapisano tak wysokie wydatki na sprawy na których zarabiają znajomi królika. Budżet można spokojnie uchwalić i w marcu i takie były ustalenia radnych. Tymczasem w trakcie sesji radni komitetu wyborczego zwanego razem przy korycie odegrali teatr dla publiki jak walczą o jawność wydatków z gminnego budżetu i później wbrew rekomendacji komicji zagłosowali za przyjęciem budżetu wraz z ukrytymi wydatkami.

 

Oto zdjęcie jak platforma razem z sld podpisują umowę o popieraniu burmistrz Kocemby. Teraz radni Głód, Ołdak i Stawarz – Lubiak członkowie komitetu popartego przez sld spłacają dług zapisany w tej umowie, ale też ciekawostką jest co otrzymają teraz za poparcie dla najgorszego budżetu w historii Lubawki. Taki radnym jak ta trójka już dziękujemy i oni są już spaleni bo zamiast dbać o dobro gminy to dbają o swoje polityczne interesiki.