Bez kategorii

Burmistrz Kocemba uciekła się do ordynarnego kłamstwa w wywiadzie, który wczoraj nagrała i wyemitowała na stronie internetowej urzędu, a wkrótce będzie do obejrzenia w telewizji kablowej. Czy burmistrz mieszkańców gminy ma za głupców, którym można wmówić każde kłamstwo ?

Burmistrz chciała się wybielić z tego, że przez 5 lat nie zrealizowała żadnej inwestycji wodno-kanalizacyjnej. W tym celu nagrała wczoraj wywiad pełen kłamstw i przeinaczeń.

Oto dokładna transkrypcja wypowiedzi burmistrz Kocemby:

Bo przypomnę od 2008 czy 2009 roku nie ma programów, które by dawały możliwości gminie współfinansowanie czy sięgania po środki na wykonanie instalacji sieci wodociągowych, sieci wodociągowe są robione tylko i wyłącznie za środków gminnych, one są, przekraczają możliwości i Lubawka w sposób drastyczny, także nas nie stać, żeby wykonać, dokończyć wodociągowanie całej gminy, a to się przełoży na możliwość właśnie odkręcenia wody w kranie i pobrania tej wody do celów bytowych. Tu są dwa równoległe problemy jeśli chodzi o suszę, przede wszystkim rolnicy, ale też docelowo odbiorcy bytowi dużych aglomeracji miejskich będą mieli za chwilę z tym ogromny problem.

Widać teraz dopiero dotarło do burmistrz, że przez 5 lat nie wykonała żadnego wodociągu i mieszkańcy twierdzą, że cierpią bez bieżącej wody z powodu lenistwa tej burmistrz.

Potwierdzeniem, że burmistrz ucieka się do kłamstw twierdząc, że nie ma dofinansowań na wodociągi niech będą niektóre zapisy w internecie, które są poniżej, że gminy cały czas korzystają z dotacji na te cele, bądź nawet otrzymują korzystne pożyczki, które w przyszłości mogą być umarzane.

……………………………………………………………………………….

Ponad 78 mln zł dla 10 miast na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych

09-10-2018, 11:19

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże kolejnym dziesięciu miejscowościom w Polsce ponad 78 mln zł dofinansowania na inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tej kwocie ponad 16 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a około 62 mln zł – ze środków własnych NFOŚiGW.

…………………………………………………………………………………………….
Ruszyły nabory na rozwój wod-kan na wsi

01.07.2019 15:25

1 lipca rozpoczął się nabór wniosków do „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
……………………………………………………………………….
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) poinformował, że gmina Miedziana Góra otrzyma ponad 11,6 mln zł dofinansowania do projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”.

Projekt będzie realizowany w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO).
…………………………………………………………………………………………….
W ostatnich dniach czerwca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał aż dziewięć umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Łączna wartość wsparcia tych projektów ze środków europejskich to prawie 680 mln zł, a łączna wartość przedsięwzięć przekracza 1,3 mld zł – informuje NFOŚiGW.

……………………………………………………………………………
10 miast w Polsce otrzyma dofinansowanie na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych

Redakcja RI  |  09.10.2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże dziesięciu miejscowościom w Polsce ponad 78 mln zł dofinansowania na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

………………………………………………………………………………………………………………

 

Wniosek aplikacyjny, który złożyliśmy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz działania podjęte na kolejnych etapach jego weryfikacji, zaowocowały przyznaniem dotacji i podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach” w dniu 22 grudnia 2017 r.

Całkowity koszt projektu: 17 632 260,34 PLN brutto
Dotacja ze środków UE: 8 645 776,97 PLN
Wkład własny: 5 848 337,13 PLN

Dodatkowe środki pozwolą m.in. na wykonanie około 2 km nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zmodernizowanie ponad 11 km starych odcinków kanalizacji sanitarnej. Planowane jest także wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW, wytwarzającej energię na potrzeby produkcji wody oraz zakup sprzętu i systemu komputerowego do monitoringu szczelności sieci wodociągowej.

………………………………………………………………………………………………………….

W lipcu br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji tej inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, który uzyskał 80 punktów,  trzecie miejsce na liście rankingowej i gwarancje uzyskania dofinansowania do budowy ponad 16 km wodociągu.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli dokończyć budowę zaprojektowanej sieci wodociągowej w Gliniku. W ramach zadania wybudujemy dodatkowe 8 990,7 mb wodociągu, wykonamy także odcinki przyłączy na długości 1 908,5 mb.

Dotacja umożliwi  kontynuowanie prac przy budowie wodociągu w Broniszowie, powstanie kolejne  5 174,6 mb wodociągu oraz odcinki przyłączy na długości 862,3mb.

Wartość całkowita projektu to 2 890 840,85 zł,  natomiast otrzymane dofinansowanie w ramach RPO WP wyniesie  1 715 006,87 zł.

……………………………………………………………………………………….

Ponad 1,6 mln na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Gmina Żabia Wola otrzymała ponad 1,6 mln zł dofinansowania na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spośród 225 złożonych do Samorządu Województwa Mazowieckiego wniosków Gmina Żabia Wola została sklasyfikowana na wysokim 38 miejscu.

W latach 2017-2018 istniejąca sieć wodociągowa ma zostać rozbudowana o ponad 13 km. Ponadto zostanie zaprojektowana, a następnie wybudowana sieć kanalizacyjna w ul. Szkolnej w Osowcu o łącznej długości 1,3 km.

……………………………………………………………………………………..

To tylko niektóre informacje o dofinansowaniach budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w miastach i gminach na terenie całej Polski. Przez ostatnie 10 lat wydano na ten cel miliardy złotych z pieniędzy unijnych jak i ze środków krajowych.

Zadają one kłam twierdzeniom burmistrz Kocemby, że nie mogła skorzystać z dotacji na wodociągi. Zaznaczyć trzeba, że gdy Chełmsko miało już dotację prawie w garści to burmistrz złożyła wadliwy wniosek, a ostatnio pomimo przyznania gminie wysokiej dotacji to nie chciała robić tego wodociągu w Jarkowicach i Miszkowicach.

Burmistrz zaproponowała wczoraj, aby wszyscy tworzyli małą retencję, czyli budowali oczka wodne, które będą gromadziły wodę na czarną godzinę. Ale co będą mieli zrobić ci co w oczkach wodnych będą mieli rybki ozdobne ? Zjeść je, a wodę wypić ?

Także w tym wywiadzie zabrał głos kierownik ZGM, który oświadczył, że jutro wysyła pracowników do odkażania placów zabaw dla dzieci. Widać, że kierownik chciał chyba dorównać głupim wypowiedziom burmistrz i mogliśmy usłyszeć jeszcze większy idiotyzm, tenże kierownik ponownie wysyła jutro swoich pracowników zamiast odkażać bramy i klatki schodowe budynków będących  w jego zarządzie to ponownie odkażać będą place zabaw, które są zamknięte i nikt tam nie przebywa i tam nie ma żadnego zagrożenia wystąpienia koronawirusa. W dodatku od kilku dni zapowiadają, że w czwartek będą deszcze i burze, to co oni chcą robić w tych parkach ? Bezdurno wydawać nasze pieniądze ?

Czy każdy widzi jaka mądra jest ta sitwa rządząca w Lubawce  ?