Bez kategorii

Burmistrz Kocemba potwierdza na piśmie, że jej postępowanie przetargowe w sprawie wywozu śmieci w gminie Lubawka zostało unieważnione przez Krajową Izbę Odwoławczą! Takie unieważnienie w świetle prawa stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nastał czas na karę ?

Tak naprawdę zapytując burmistrz Kocembę o umowy na wywóz śmieci, wiedziałem, że będzie chciała pokręcić trochę i z radością mi napisała pismo podpisując się pod tym, że nie o umowy chodzi, a o unieważnione postępowania przetargowe prowadzone w trybie art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy.

Tak się składa, że KIO w Warszawie wydało wyroki na podstawie naruszenia właśnie art. 67 ust. 1 pkt 14. Czyli burmistrz Kocemba oficjalnie przyznała się, że naruszyła w/w artykuł ustawy i przez to postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało dwukrotnie unieważnione.

Zapewne nikt nie powiadomił burmistrz Kocemby o konsekwencjach unieważnienia przez KIO w Warszawie postępowań przetargowych.

A tak się składa, że:

Art. 17 ust. 3 ustawy określa, iż naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania.

Tak więc burmistrz Kocemba dwukrotnie naruszyła dyscyplinę finansów publicznych i poniesie z tego tytułu odpowiedzialność. Jakie to będą konsekwencje decydował będzie Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

Radni Rady Miasta Lubawka muszą się zainteresować kosztami poniesionymi przez gminę z tytułu naruszeń zapisów ustawy o zamówieniach publicznych. Nawet jeżeli inni zwrócą gminie 2/3 tej kwoty kosztów sądowych to i tak gmina jest stratna prawie 6,5 tysiąca złotych. Za koszty wyroku wydanego w marcu w wysokości 21.520 zł zapłatę wziął na siebie inny uczestnik tego procesu, żeby nie narażać burmistrz Kocemby na jeszcze większe kłopoty.

Kto jest winien ?

Art. 138 wymienia 17 czynów, których popełnienie jest naruszeniem dyscypliny przez osobę zobowiązaną do stosowania przepisów prawa dotyczących dysponowania środkami publicznymi. Osoba która może ponosić odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest kierownik jednostki sektora finansów publicznych (tj. kierownik jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, innej jednostki), główny księgowy lub inny pracownik takiej jednostki. Kierownikiem gminy jest burmistrz.

Jako ciekawostkę przedstawię jeden z listów od Czytelników, który dotyczy spraw wywozu śmieci.

Witam

Proponuję poinformowanie mieszkańców o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Zagrodno.

8 kwietnia br. odbył się przetarg na odbiór zagospodarowanie odpadów w Gminie Zagrodno ,który podobnie jak Gmina Lubawka czy Gmina Miejska Kamienna Góra jest jednym ze wspólników Sanikomu. Przetarg wygrał Sanikom oferując stawkę 392,44 zł za zagospodarowanie 1 tony odpadów, oraz stawkę 86,44 zł za odbiór i transport 1 tony odpadów. Stawka 86,44 zł jest 2, 7 razy mniejsza od obowiązującej w Kamiennej Górze czy Lubawce. Wynika z tego, że między innymi mieszkańcy Lubawki i Kamiennej Góry pokrywają część kosztów Gminy Zagrodno. Stawka obowiązująca za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców w Gminie Zagrodno wynosi 10 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, natomiast w Lubawce 12 zł a w Kamiennej Górze 14 zł.

 

Jak wynika z tego listu, gminy przywożące śmieci do sortowni w Lubawce z bardzo daleka potrafią mieć cenę dla mieszkańców tańszą niż my tu na miejscu. Dlaczego więc burmistrz Kocemba już od roku chce podnieść ceny za wywóz śmieci  dla mieszkańców gminy Lubawka? Może to burmistrz nie jest gospodarna i nie potrafi tak zorganizować tego wywozu i sortowania, żeby kosztowało to mieszkańców jak najtaniej ?

 

hk
10.05.19