Bez kategorii

Burmistrz Kocemba nie znalazła żadnych argumentów na swą obronę, że doprowadziła do niegospodarności wypłacając swoim koleżankom dziesiątki tysięcy złotych bez żadnych podstaw prawnych. Regionalna Izba Obrachunkowa uznała ją winną naruszenia ustawy finansów publicznych.

Wnioski pokontrolne są bardzo niekorzystne dla burmistrz Kocemby, bo potwierdzają to o czy ja piszę od dawna. Burmistrz dla swoich akolitów wyprowadza z kasy gminnej już nie dziesiątki tysięcy złotych, ale to już są setki tysięcy złotych, których brakuje na pilne potrzeby poprawy warunków życia mieszkańców gminy. A wszystko to burmistrz czyni ze złamaniem prawa.

Regionalna Izba Obrachunkowa poinformowała burmistrz Kocembę, że może ona w ciągu 14 dni zgłosić zastrzeżenia do protokołu jaki sporządziła RIO po przeprowadzonej kontroli. Poprosiłem o kopię tych zastrzeżeń, a oto odpowiedź urzędu:

Jak widzimy burmistrz nie miała żadnych podstaw, aby kwestionować dokumenty wykazujące, że została naruszona dyscyplina finansów publicznych i z tego tytułu burmistrz i skarbnik muszą ponieść odpowiedzialność. Mamy więc do czynienia z faktem, że burmistrz nie zgłaszając zastrzeżeń przyznała się do winy.

Osobną sprawą będzie odpowiedź burmistrz Kocemba jak zamierza naprawić te bezprawne wydatki, czyli doprowadzić do zwrotu nie należytych wypłat.