Bez kategorii

Burmistrz Chodasewicz pod sąd ? Tak, obecnie wypełnił kryteria, że może trafić pod sąd administracyjny, ale wkrótce trafi także do sądu karnego za składanie fałszywych zawiadomień i składania fałszywych zeznań.

Zastanawiające jest , że burmistrz Chodasewicz udziela odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej, ale w jednym przypadku nie chce lub boi się udzielić informacji na temat:

Proszę o informację na temat wydatków związanych z obsługą medialna urzędu ( umowy z mediami ) za rok 2018,2019 i do 30 października 2020 roku, dotyczy też umowy z rzecznikiem prasowym. Proszę o przesłanie skanów wszystkich umów dotyczących powyższego tematu i wymienionego czasu.

Tak sformułowany wniosek został przesłany do burmistrza w dniu pierwszego listopada wraz z drugim wnioskiem.

Na jeden wniosek otrzymałem odpowiedź, ale na ten na temat wydatków obsługi medialnej zapadła głucha cisza. Do dziś nie ma odpowiedzi i tym samym burmistrz Chodasewicz dopuścił się złamania ustawy o informacji publicznej i jest w świetle prawa w stanie bezczynności, co skutkuje tym, ze należy złożyć na burmistrza skargę do sądu administracyjnego o przymuszenie go do odpowiedzi i ukaranie jego stosowna grzywną.

Przed oddaniem skargi do sądu dam burmistrzowi Chodasewiczowi szansę na uniknięcie postępowania sądowego i ponowie wniosek, żeby mógł on uniknąć kary, a dla mnie skróci to czas oczekiwania na odpowiedź.

Zastanawiające są wieści, że burmistrz został ukarany przez Regionalną Izbę Obrachunkową naganą za zalew, albo za obsługę medialną, czyli może być prawdą to, o czym mówią mieszkańcy Kamiennej Góry, że przy jednym i drugim jest sporo nieprawidłowości.