Bez kategorii

Budżet Lubawki na rok 2022 został uchwalony. Drobnego psikusa burmistrzom zrobili radni i zmienili zapis co do przeznaczenia blisko 3 milionów złotych otrzymanych od rządu na inwestycje lokalne. Teraz te pieniądze zostały w budżecie zapisane jako celowe na naśnieżanie stoku narciarskiego i burmistrz nie może tych pieniędzy przeznaczyć na inne cele.

Do tej pory burmistrz nie chciała tych blisko 3 milionów przeznaczać na naśnieżanie stoku narciarskiego i urząd robił co mógł, aby radnym wmówić, że stok narciarski nawet po naśnieżaniu będzie przynosił straty, co wzorem innych stoków nie jest prawdą.

Okazało się, że te pieniądze  w projekcie budżetu zostały zapisane jako ratunek dla obniżenia planowanego deficytu budżetowego.

Jednakże radni dokonali zapisu w budżecie gminnym na rok 2022 i teraz burmistrz nie ma wyjścia, musi rozpocząć montaż naśnieżania i nie może bez zgody radnych przeznaczyć tych pieniędzy na inne cele.