Bez kategorii

20 kwietnia 2020 roku burmistrz w wywiadzie stwierdza: ścieżka powstaje po to aby przejść i suchą ścieżką i przejechać suchą ścieżką.

Aby zbałamucić wszystkich pokazano powyższe wizualizacje z projektu, który wykonał właściciel „ Gościńca nad Bukówką” i przedstawiano to jako pomysł zagospodarowania terenu opracowanego przez urząd.

https://www.youtube.com/watch?v=tEa6vpBoFfk

Twierdzono wtedy, że największa atrakcja przyrodnicza to woda w jeziorze, a wspiera inwestycję była wicemarszałek województwa, tak jak wcześniej wspierała skocznie i stadion. Co teraz mamy z tego ?

Jedynym pomysłem własnym urzędu było budowanie wyimaginowanej ścieżki rowerowej, którą teraz obwołano turystyczną, gdyż nie można jeździć tam rowerami ze względu na za małą jej szerokość.

Czy taka przyszłość czeka całą gminę ? Jeżeli widzimy, że co innego miało być tam zbudowane za pieniądze prywatnych inwestorów, a urząd zablokował to i zdecydował o wydaniu na to pieniędzy z gminnego budżetu i to zostało wykonanie w tak bezsensowny i prostacki sposób.